Oppfølgingsundersøkelsen er i gang ved Bærum sykehus

De første deltagerne i oppfølgingsundersøkelsen er nå undersøkt ved Bærum sykehus, der en liten gruppe på 30-40 deltakere blir invitert før sommeren 2023. Resten av studiedeltakerne vil bli fortløpende invitert fra høsten 2023, og de neste 2 år.

Det er mange medarbeidere som er involvert i prosjektet med forskjellige oppgaver. Foran fra venstre: Peter Selmer Rønningen (lege, forsker og prosjektkoordinator), Trygve Berge (overlege og postdok. forsker), Vigdis Bache Semb (rådgiver kvalitet), Maja Hjort-Johansen (lege og vitenskapelig assistent) og Andre Pekkola Pacheco (lege og vitenskapelig assistent). Annen rekke fra venstre: Håkon Ihle-Hansen (overlege og postdok. forsker), Sophia Onarheim (forskningssykepleier), Steve Enger (ekkotekniker), Maiken Kojen Kleveland (fagbioingeniør) og Kristine Seland Folkenborg (avdelingskonsulent). Bak fra venstre: Magnar Solberg (lege og stipendiat) og Arnljot Tveit (avdelingssjef, professor og prosjektleder). Lege og stipendiat Marte Meyer Walle-Hansen var ikke til stede da bildet ble tatt.