Ny doktorgrad i Akershus hjerteundersøkelse 1950

Fra venstre medveileder Kjetil Steine, medveileder Trygve Berge, hovedveileder Arnljot Tveit, doktorand Peter Selmer Rønningen, leder av bedømmelseskomiteen Torgeir Bruun Wyller, 1. opponent Gunnar Gislason, 2. opponent Eva Gerdts og disputasleder Kristine Sahlberg.

Lege og forsker Peter Selmer Rønningen ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus, forsvarte fredag 5. mai 2023 sin avhandling «Left Atrial Volumes in the Akershus Cardiac Examination 1950 Study – Relation to antecedent blood pressure and prediction of incident atrial fibrillation» for graden PhD ved Universitetet i Oslo.

Arbeidet er basert på 3 publiserte vitenskapelige artikler. I artikkel 1 undersøkte Rønningen og medarbeidere normalverdier for volum av hjertets venstre forkammer, og konkluderte med at de normalverdier som brukes verden over kanskje er for lave og bør justeres. Han fant også at kvinner hadde mindre volum av venstre forkammer enn menn, selv når en justerer for kroppsstørrelse.

I artikkel 2 undersøkte Rønningen og medarbeidere sammenhenger mellom blodtrykket tidlig i 40-årene og størrelsen på venstre forkammer i 60-årene. De fant at jo høyere blodtrykk deltagerne hadde i 40-årene, jo større var sjansen for å få forstørret venstre forkammer 24 år senere.

I artikkel 3 undersøkte Rønningen og medarbeidere om volum av venstre forkammer og biomarkører i blodet kunne forutsi hvem som senere ville få hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer. De fant at forstørret venstre forkammer hadde sterk sammenheng med risiko for utvikling av atrieflimmer. To av biomarkørene i blodet ga noe tilleggsinformasjon med tanke på å forutsi hvem som ville få atrieflimmer.   

Rønningen fortsetter å forske etter avlagt PhD, og vil blant annet koordinere 10-års oppfølgingsundersøkelsen i ACE 1950 på Bærum sykehus.

Oppfølgingsundersøkelsen er i gang ved Bærum sykehus

De første deltagerne i oppfølgingsundersøkelsen er nå undersøkt ved Bærum sykehus, der en liten gruppe på 30-40 deltakere blir invitert før sommeren 2023. Resten av studiedeltakerne vil bli fortløpende invitert fra høsten 2023, og de neste 2 år.

Det er mange medarbeidere som er involvert i prosjektet med forskjellige oppgaver. Foran fra venstre: Peter Selmer Rønningen (lege, forsker og prosjektkoordinator), Trygve Berge (overlege og postdok. forsker), Vigdis Bache Semb (rådgiver kvalitet), Maja Hjort-Johansen (lege og vitenskapelig assistent) og Andre Pekkola Pacheco (lege og vitenskapelig assistent). Annen rekke fra venstre: Håkon Ihle-Hansen (overlege og postdok. forsker), Sophia Onarheim (forskningssykepleier), Steve Enger (ekkotekniker), Maiken Kojen Kleveland (fagbioingeniør) og Kristine Seland Folkenborg (avdelingskonsulent). Bak fra venstre: Magnar Solberg (lege og stipendiat) og Arnljot Tveit (avdelingssjef, professor og prosjektleder). Lege og stipendiat Marte Meyer Walle-Hansen var ikke til stede da bildet ble tatt.