De første resultatene fra Akershus hjerteundersøkelse 1950 publisert

Det finnes en rekke ulike tester for å vurdere hukommelse og kognitiv funksjon (vår evne til tenkning og intellektuelle prosesser, som f.eks. oppmerksomhet og evne til problemløsning). En av disse testene er Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Testen er særlig utviklet for å oppdage lette kognitive forandringer, eller tidlige tegn på kognitiv svikt. Man får poeng … Mer De første resultatene fra Akershus hjerteundersøkelse 1950 publisert