Kontakt

Bærum sykehus:

Telefon: 67 80 98 57

Postadresse: Forskningsavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken, Postboks 800, 3004 Drammen.

Kontaktskjema Bærum sykehus

Akershus universitetssykehus:

Telefon: 67 96 47 71 (mandag – fredag kl. 12.00 – 15.00)

Postadresse: Avdeling for forskning, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus, Postboks 1000, 1478 Lørenskog.

Kontaktskjema Akershus universitetssykehus