Prosjektorganisasjon

Prosjektnavn (norsk): Akershus hjerteundersøkelse 1950.

Prosjektnavn (engelsk): Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950 Study.

Prosjektleder: Arnljot Tveit, Avdelingssjef, Forskningsavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken og Professor II, Hjertemedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Co-prosjektleder: Helge Røsjø, Lege, Akershus universitetssykehus og Forsker, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Cardiology fellow and post-doctoral fellow, University Hospital Uppsala and Uppsala Clinical Research Center, Uppsala, Sweden.

Prosjektkoordinator: Trygve Berge, Lege og Forsker, Forskningsavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken.

Styringskomité: Arnljot Tveit (leder), Helge Røsjø, Trygve Berge, Kjetil Steine (Akershus universitetssykehus), Torbjørn Omland (Akershus universitetssykehus), Magnus Nakrem Lyngbakken (Akershus universitetssykehus).

Brukerpanel: 4 deltakere i studien (Grethe Gjester og Morten Solli ved Bærum sykehus; Bjarne Fredriksen og Ragnhild Hansen ved Akershus universitetssykehus); 2 fastleger (Axel Einar Mathisen fra Bærum sykehus’ nedslagsfelt og Morten Glasø fra Akershus universitetssykehus’ nedslagsfelt) og 2 representanter for pasient-/brukerorganisasjoner (Øivind Kristensen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen og Helge Istad fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke – LHL).

Ansvarlige institusjoner: Akershus hjerteundersøkelse 1950 gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Forskningsavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken og Avdeling for forskning, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus. 

Finansiering: Prosjektet er finansiert av de to helseforetakene Vestre Viken HF og Akershus universitetssykehus HF, i tillegg til ekstern finansiering fra Helse Sør-Øst, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Universitetet i Oslo. Støtte til materiell har og blitt gitt fra Venner av Bærum sykehus og Indremedisinsk forskningsfond av 1987 (Bærum sykehus).

Godkjent av REK (Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk): Referanse 2011/1475 (registrert under tidligere navn Atrieflimmer i Akershus – AFIA).

Personvern: Vestre Viken HF er databehandlingsansvarlig institusjon og har gjennomført Personvernkonsekvensvurdering (DPIA).

Prosjektet er registrert på følgende databaser:

ClinicalTrials.gov: NCT01555411.