Sikker lagring av forskningsdata i ACE 1950

Alle opplysninger som er samlet inn i Akershus hjerteundersøkelse 1950 behandles uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. For å sikre høy grad av sikkerhet omkring innsamlede forskningsdata har vi valgt å lagre disse hos TSD (Tjeneste for Sensitive Data). TSD kan brukes av forskere både ved Bærum sykehus og ved Akershus universitetssykehus, … Mer Sikker lagring av forskningsdata i ACE 1950