Ny disputas i Akershus hjerteundersøkelse 1950

Torsdag 22. september 2022 forsvarte lege Thea Vigen fra Akershus universitetssykehus sin avhandling Carotid atherosclerosis; Prevalence and relation with blood pressure and intracerebral blood flow velocities for graden PhD (Philosophiae Doctor). Disputasen ble holdt i store auditorium, Akershus universitetssykehus.

Fra venstre førsteopponent Ellisiv B. Mathiesen, disputasleder Bjørnar Hassel, doktorand Thea Vigen, andreopponent Erik Lundström, leder av bedømmelseskomiteen Mona Skjelland, biveiledere Bente Thommessen, Hege Ihle-Hansen og Kjetil Steine.

Avhandlingen er i sin helhet basert på resultater fra Akershus hjerteundersøkelse 1950, der Vigen har undersøkt 1) sammenhengen mellom blodtrykk i 40-års alderen og forkalkninger i halspulsårene i 63-65-årsalderen, 2) sammenhengen mellom forkalkning i halspulsårene og blodstrøm i den midtre hjernepulsåren målt ved såkalt transkraniell ultralyd, og 3) forekomst av åreforkalkning i halspulsårene blant deltagerne i Akershus hjerteundersøkelse 1950.

Under disputasen ble doktoranden utfordret av førsteopponent, professor Ellisiv B. Mathiesen fra UiT Norges Arktiske universitet, og andreopponent, professor Erik Lundström fra Uppsala universitet, Sverige, som begge er internasjonale kapasiteter på området. Begge uttrykte at Thea Vigen hadde gjort et meget solid arbeid, og gjort viktige funn.

Tidligere samme dag holdt Vigen sin prøveforelesning med oppgitt emne «Spontaneous intracerebral hemorrage: acute management of blood pressure, anticoagulant-related hemorrhage and do-not-resuscitate orders». Hun fikk honnør av bedømmelseskomiteen for en meget god prøveforelesning.