Ny doktorgrad i Akershus hjerteundersøkelse 1950

200525 Anupam ChandraLege og stipendiat Anupam Chandra, Akershus universitetssykehus, skal forsvare sin doktoravhandling med disputas fredag 23. oktober 2020. Tittelen på avhandlingen er Fatty acids and cardiovascular risk factors in a Norwegian general population. Data from the Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950 Study. 

Anupam Chandra og medarbeidere har undersøkt fettsyresammensetningen i blodprøver fra deltagerne i Akershus hjerteundersøkelse 1950, og funnene er publisert i 3 vitenskapelige artikler som danner basis for doktoravhandlingen.

I den første artikkelen viste de at høyt nivå av omega-3 fettsyrer i blodet var forbundet med gunstig fettfordeling i blodet, lavere fastende blodsukker, lavere kroppsmasse, bedre nyrefunksjon og lavere nivåer av betennelsesmarkører. Funnene tyder på at omega-3 har en positiv effekt på helsen, og bør stimulere til økt inntak av fet fisk.

I artikkel to viste Chandra og medforfattere at høye plasmanivåer av linolsyre var forbundet med gunstige blodfettverdier og lavere blodsukker, kroppsmasse og blodtrykk. Forskerne fant ingen sammenheng mellom plasma linolsyre nivåer og betennelsesmarkøren CRP (C-reaktivt protein). Resultatene signaliserer at et høyt inntak av linolsyre muligens kan ha en positiv virkning på hjertehelsen.

I artikkel tre viste man at nivåene av industrielt fremstilt transfett i plasma var svært lave i Akershus hjerteundersøkelse 1950. I motsetning til tidligere studier fant forskerne faktisk en gunstig sammenheng mellom høye nivåer av transfett og flere risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. I tillegg var høye nivåer av transfett forbundet med høyere utdanning, lavere konsum av alkohol og mindre røyking. Disse funnene var svært overraskende, og forskerne mistenker at resultatene kan ha blitt påvirket av sunn livstil. Funnene kan tyde på at inntaket av transfett i Norge ikke lenger er en trussel mot hjerte- og kar-helse.

Disputasen arrangeres digitalt, og alle kan delta via Zoom. Du finner mer informasjon om disputasen her.