De første resultatene fra Akershus hjerteundersøkelse 1950 publisert

Det finnes en rekke ulike tester for å vurdere hukommelse og kognitiv funksjon (vår evne til tenkning og intellektuelle prosesser, som f.eks. oppmerksomhet og evne til problemløsning).

En av disse testene er Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Testen er særlig utviklet for å oppdage lette kognitive forandringer, eller tidlige tegn på kognitiv svikt. Man får poeng (på en skala fra 0 til 30) for en rekke ulike oppgaver, bl.a. å tegne en klokke og huske en rekke ord. De kanadiske forskerne som opprinnelig utviklet testen, har oppgitt en grense for hva som kan ansees som et normalt testresultat.

I Akershus hjerteundersøkelse 1950 har vi utført denne testen på alle deltakere (menn og kvinner født i 1950 og bosatt i Akershus fylke). Hensikten var å få et godt inntrykk av hvilke resultater man kan forvente i en norsk normalbefolkning i aldersgruppen 63-65 år.

Resultatene viser at halvparten av deltakerne skårer under grensen for hva som er angitt som normalt. Vi mener derfor at denne grensen er satt for høyt, og ikke er godt nok egnet til å skille normal funksjon fra begynnende sykdom.

Kjønn og utdanningsnivå påvirket test-resultatene, og er viktig å ta hensyn til når resultatene vurderes. Resultatene er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra.

Håkon Ihle-Hansen

Lege og stipendiat Håkon Ihle-Hansen ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus, er førsteforfatter på artikkelen om resultatene av MoCA testen.

Artikkelen er skrevet i samarbeid med 9 medforfattere fra Bærum sykehus og Akershus universitetssykehus.